Choose Language: portugues EnglishPolski
Happy Hour Event Today
15:00 - 17:00 - 30% experience bonus!

11577 players on 6951 accounts plays on us server!
Join to them! Create an account!


System, który codziennie losowo przydziela 3 misje, które musimy wykonać w tym dniu. Obecnie na naszym serwerze są 3 typy dziennych tasków - killing, leveling, magic leveling. Za wykonywanie misji otrzymujemy punkty w zależności od trudności danej misji, za które możemy odebrać nagrody takie jak: level, gold nugget, maxhp, maxmana bądź też addon. Za task punkty można również wylosować kolejne 3 taski, kiedy nam się nie spodobają przyznane przez system, aby to zrobić należy wpisać komendę !dailytask reroll (koszt 50 punktów). Uwaga! Komenda nie zadziała w momencie gdy już rozpoczęliśmy jedną z misji.
Killing tasks
NameminLevelmaxLevelKillsPoints
Rotworm Killer 0 250 50 100
Bear Killer 0 250 50 100
Minotaur Killer 0 250 50 100
Troll Killer 0 250 50 100
Cyclops Killer 0 250 50 100
Ghoul Killer 0 250 50 100
Dwarf Killer 0 250 50 100
Wyvern Killer 0 250 50 100
Orc Killer 0 250 50 100
Ape Killer 0 250 50 100
Pirate Killer 0 250 50 100
Smuggler Killer 0 250 50 100
Lizard Snakecharmer Killer 0 250 50 100
Skeleton Killer 0 250 50 100
Hunter Killer 0 250 50 100
Witch Killer 0 250 50 100
Werewolf Killer 45 400 150 200
Bog Raider Killer 45 400 150 200
Dragon Slayer 45 400 150 200
Blue Djinn Killer 45 400 150 200
Hero Killer 45 400 150 200
Yeti Killer 45 400 150 200
Black Knight Killer 45 400 150 200
Hellspawn Slayer 45 400 150 200
Giant Spider Killer 45 400 150 200
Sea Serpent Killer 45 400 150 200
Massive Water Elemental Killer 45 400 150 200
Quara Predator Scout Killer 45 400 150 200
Dragon Lord Slayer 45 400 150 200
Hydra Slayer 45 400 150 200
Frost Dragon Slayer 45 400 150 200
Wyrm Slayer 45 400 150 200
Serpent Spawn Slayer 45 400 150 200
Defiler Slayer 200 600 200 300
Medusa Slayer 200 600 200 300
Draken Elite Slayer 200 600 200 300
Plaguesmith Slayer 200 600 200 300
Nightmare Slayer 200 600 200 300
Destroyer Slayer 200 600 200 300
Grim Reaper Slayer 200 600 200 300
Lost Soul Slayer 200 600 200 300
Undead Dragon Slayer 200 600 200 300
Ghastly Dragon Slayer 200 600 200 300
Behemoth Slayer 200 600 200 300
Warlock Slayer 200 600 200 300
Infernalist Slayer 200 600 200 300
Diabolic Imp Slayer 200 600 200 300
Hellhound Slayer 200 600 200 300
Juggernaut Slayer 200 600 200 300
Hellfire Fighter Slayer 200 600 200 300
Fury Slayer 200 600 200 300
Demon Slayer 200 600 200 300
Ferumbras Crusher 350 - 3 400
Morgaroth Crusher 350 - 3 400
Morgus Crusher 350 - 3 400
Orshabaal Crusher 350 - 3 400
Ghazbaran Crusher 350 - 3 400
Ghazus Crusher 350 - 3 400
Leveling tasks
NameminLevelmaxLevelLevelsPoints
Little Gamer 0 - 10 100
Getting stronger! 250 - 10 200
Getting much stronger! 350 - 10 300
Getting very MUCH stronger! 450 - 10 400
Magic leveling tasks
NameminLevelmaxLevelVocationmagLevelsPoints
Lil' mage 0 - mages 5 100
Mage 200 - mages 3 200
Strong mage 400 - mages 2 300
Like a mage! 0 - knights 3 100
Like a strong mage! 100 - knights 2 200
Like a champion 200 - knights 1 100
Like a mage! 0 - paladins 10 100
Lil' mage 100 - paladins 7 200
Lil' mage 200 - paladins 3 300

Bonus for points
CommandDescriptionPoints
!dailytask points Sprawdza stan punktów -
!dailytask reroll Zamienia wylosowane taski na nowe (nie można rozpocząć żadnego zanim użyjemy tej komendy) 50
!dailytask level Dodaje 3 levele Twój level * 4
!dailytask nugget Daje 1x gold nuggeta 300
!dailytask exp Daje 1x exp potion 2000
!dailytask stamina Daje 1x stamina doll 4500
!dailytask maxhp Dodaje +350 do maksymalnego HP, można użyc tylko 2x 6000
!dailytask maxmana Dodaje +450 do maksymalnej MANY, można użyc tylko 2x 6000
!dailytask addon Przyznaje losowy addon 2000

Statistics
#OutfitNamePoints
1.
Razer
1113, Elder Druid
19,700 earned points
2.
Darkray
1098, Master Sorcerer
14,700 earned points
3.
Faker
655, Master Sorcerer
12,700 earned points
4.
Darhinnox
506, Royal Paladin
12,300 earned points
5.
Enfermedad
1069, Elder Druid
11,500 earned points
6.
Xibix
690, Elder Druid
10,400 earned points
7.
Bisu
930, Elder Druid
9,600 earned points
8.
Poligrafia
729, Royal Paladin
9,500 earned points
9.
Spocq
401, Elite Knight
8,800 earned points
10.
Blade-mail
384, Elite Knight
8,800 earned points
SHOP PROMOTION


1x Hat Of The Mad
Points: 50 40 points

Last 5 posts
Top Players
Razer
1113, Elder Druid
Darkray
1098, Master Sorcerer
Enfermedad
1069, Elder Druid
Bisu
930, Elder Druid
Lord
902, Elite Knight
Top Power Gamers
Szkielet
+20,511,641 exp today
Snafu
+4,632,042 exp today
Anka
+0 exp today
Borrt
+0 exp today
Dziki Zwierz
+0 exp today
Events