Choose Language: portugues EnglishPolski
10800 players on 6380 accounts plays on us server!
Join to them! Create an account!


System, który codziennie losowo przydziela 3 misje, które musimy wykonać w tym dniu. Obecnie na naszym serwerze są 3 typy dziennych tasków - killing, leveling, magic leveling. Za wykonywanie misji otrzymujemy punkty w zależności od trudności danej misji, za które możemy odebrać nagrody takie jak: level, gold nugget, maxhp, maxmana bądź też addon. Za task punkty można również wylosować kolejne 3 taski, kiedy nam się nie spodobają przyznane przez system, aby to zrobić należy wpisać komendę !dailytask reroll (koszt 50 punktów). Uwaga! Komenda nie zadziała w momencie gdy już rozpoczęliśmy jedną z misji.
Killing tasks
NameminLevelmaxLevelKillsPoints
Rotworm Killer 0 250 50 100
Bear Killer 0 250 50 100
Minotaur Killer 0 250 50 100
Troll Killer 0 250 50 100
Cyclops Killer 0 250 50 100
Ghoul Killer 0 250 50 100
Dwarf Killer 0 250 50 100
Wyvern Killer 0 250 50 100
Orc Killer 0 250 50 100
Ape Killer 0 250 50 100
Pirate Killer 0 250 50 100
Smuggler Killer 0 250 50 100
Lizard Snakecharmer Killer 0 250 50 100
Skeleton Killer 0 250 50 100
Hunter Killer 0 250 50 100
Witch Killer 0 250 50 100
Werewolf Killer 45 400 150 200
Bog Raider Killer 45 400 150 200
Dragon Slayer 45 400 150 200
Blue Djinn Killer 45 400 150 200
Hero Killer 45 400 150 200
Yeti Killer 45 400 150 200
Black Knight Killer 45 400 150 200
Hellspawn Slayer 45 400 150 200
Giant Spider Killer 45 400 150 200
Sea Serpent Killer 45 400 150 200
Massive Water Elemental Killer 45 400 150 200
Quara Predator Scout Killer 45 400 150 200
Dragon Lord Slayer 45 400 150 200
Hydra Slayer 45 400 150 200
Frost Dragon Slayer 45 400 150 200
Wyrm Slayer 45 400 150 200
Serpent Spawn Slayer 45 400 150 200
Defiler Slayer 200 600 200 300
Medusa Slayer 200 600 200 300
Draken Elite Slayer 200 600 200 300
Plaguesmith Slayer 200 600 200 300
Nightmare Slayer 200 600 200 300
Destroyer Slayer 200 600 200 300
Grim Reaper Slayer 200 600 200 300
Lost Soul Slayer 200 600 200 300
Undead Dragon Slayer 200 600 200 300
Ghastly Dragon Slayer 200 600 200 300
Behemoth Slayer 200 600 200 300
Warlock Slayer 200 600 200 300
Infernalist Slayer 200 600 200 300
Diabolic Imp Slayer 200 600 200 300
Hellhound Slayer 200 600 200 300
Juggernaut Slayer 200 600 200 300
Hellfire Fighter Slayer 200 600 200 300
Fury Slayer 200 600 200 300
Demon Slayer 200 600 200 300
Ferumbras Crusher 350 - 3 400
Morgaroth Crusher 350 - 3 400
Morgus Crusher 350 - 3 400
Orshabaal Crusher 350 - 3 400
Ghazbaran Crusher 350 - 3 400
Ghazus Crusher 350 - 3 400
Leveling tasks
NameminLevelmaxLevelLevelsPoints
Little Gamer 0 - 10 100
Getting stronger! 250 - 10 200
Getting much stronger! 350 - 10 300
Getting very MUCH stronger! 450 - 10 400
Magic leveling tasks
NameminLevelmaxLevelVocationmagLevelsPoints
Lil' mage 0 - mages 5 100
Mage 200 - mages 3 200
Strong mage 400 - mages 2 300
Like a mage! 0 - knights 3 100
Like a strong mage! 100 - knights 2 200
Like a champion 200 - knights 1 100
Like a mage! 0 - paladins 10 100
Lil' mage 100 - paladins 7 200
Lil' mage 200 - paladins 3 300

Bonus for points
CommandDescriptionPoints
!dailytask points Sprawdza stan punktów -
!dailytask reroll Zamienia wylosowane taski na nowe (nie można rozpocząć żadnego zanim użyjemy tej komendy) 50
!dailytask level Dodaje 3 levele Twój level * 4
!dailytask nugget Daje 1x gold nuggeta 300
!dailytask exp Daje 1x exp potion 2000
!dailytask stamina Daje 1x stamina doll 4500
!dailytask maxhp Dodaje +350 do maksymalnego HP, można użyc tylko 2x 6000
!dailytask maxmana Dodaje +450 do maksymalnej MANY, można użyc tylko 2x 6000
!dailytask addon Przyznaje losowy addon 2000

Statistics
#OutfitNamePoints
1.
Faker
633, Master Sorcerer
12,700 earned points
2.
Xibix
693, Elder Druid
10,400 earned points
3.
Veni Vidi Vici
890, Elder Druid
10,100 earned points
4.
Darhinnox
474, Royal Paladin
9,300 earned points
5.
Top Player
949, Elder Druid
9,100 earned points
6.
Poligrafia
632, Royal Paladin
8,500 earned points
7.
Boy Better Know
774, Master Sorcerer
7,800 earned points
8.
Spocq
380, Elite Knight
7,800 earned points
9.
Armani
563, Master Sorcerer
7,600 earned points
10.
Pvp Lover
523, Elder Druid
7,500 earned points
SHOP PROMOTION


1x Frag Remover
Points: 75 60 points

Last 5 posts
Top Players
Top Player
949, Elder Druid
Veni Vidi Vici
890, Elder Druid
Bisu
830, Elder Druid
Blue Water
786, Master Sorcerer
Boy Better Know
774, Master Sorcerer
Top Power Gamers
Bisu
+305,160,616 exp today
Lajon
+257,977,298 exp today
Insmau Ek
+252,129,121 exp today
Pls Dont Kill Me
+223,273,238 exp today
Veni Vidi Vici
+220,599,516 exp today
Events