Choose Language: portugues EnglishPolski
Happy Hour Event Today
15:00 - 17:00 - 30% experience bonus!

11577 players on 6951 accounts plays on us server!
Join to them! Create an account!


General Commands
!online Sprawdza ilość zalogowanych graczy.
!serverinfo Wyświetla informację o serwerze.
!events Wyświetla godziny odbywania się eventów.
!bless Kupuje błogoslawienstwo (koszt: 5 crystal coins).
!aol Kupuje amulet of loss (koszt: 1 crystal coin).
!fire Odnawia firewalker boots (koszt: 5 crystal coins).
!soft Odnawia soft boots (koszt: 5 crystal coins).
!pz Wyświetla czas pozostały do utraty PZ.
!frags Wyświetla ilość zdobytych fragów.
!go Zmienia kolor stroju wszystkich członkow Twojej gildii.
!bug Wysyła wiadomość o błędzie w grze - (użycie: !bug opis).
!boost Wyświetla czas pozostały do zakończenia exp potiona po jego użyciu.
!changesex Zmienia płeć na przeciwną.
!uptime Wyświetla czas pracy serwera.
!buyhouse Kupuje domek przed którym stoimi (drzwi) (min. 150 level).
!leavehouse Opuszcza domek w którym stoiimy.
!join Dołącza do aktualnie startującego eventu.
!restore Resetuje aktualne bonusy z flawlessow.

DTasks Commands
!dailytask points Wyświetla ilość zdobytych punktów.
!dailytask reroll Zamienia wylosowane taski na nowe (nie można rozpocząć żadnego, zanim użyjemy tej komendy) (koszt: 50 task points).
!dailytask level Przyznaje 3 lvle (koszt: twoj lvl mnożony przez 4).
!dailytask nugget Kupuje 1 gold nuggeta (koszt: 300 task points).
!dailytask maxhp Dodaje +350 do maksymalnego HP, można użyc tylko 2x (koszt: 6000 task points).
!dailytask maxmana Dodaje +450 do maksymalnej MANY, można użyc tylko 2x (koszt: 6000 task points).
!dailytask addon Przyznaje losowy addon (koszt: 2000 task points)

House Commands
aleta sio Lista osób, które mogą wejść do Twojego domku.
aleta som Lista współwłaścicieli domku.
aleta grav Lista osób mających możliwość otwierania oraz zamykania drzwi domku.

SHOP PROMOTION


1x Hat Of The Mad
Points: 50 40 points

Last 5 posts
Top Players
Razer
1113, Elder Druid
Darkray
1098, Master Sorcerer
Enfermedad
1069, Elder Druid
Bisu
930, Elder Druid
Lord
902, Elite Knight
Top Power Gamers
Szkielet
+20,511,641 exp today
Snafu
+4,632,042 exp today
Anka
+0 exp today
Borrt
+0 exp today
Dziki Zwierz
+0 exp today
Events